СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка със Заповед №РД-01-92/11.02.2021г. на Министъра на здравеопазването и Заповед №РД-01-75/20.02.2021г. на зам.сиректора на СРЗИ на територията на МБАЛ „НКБ“ ЕАД се открива имунизационен кабинет, който ще работи без прекъсване и в почивните дни с работно време от 8.30 – 16.30 ч.

Записвания се извършват на телфони: 02 9211 215 и 02 9211 582.