Асоциация „Детско сърце“ връчи почетен плакет

г-н Христо Аростолов получава почетен плакет Асоциация “Детско сърце” връчи почетен плакет на кмета на столичния район „Красно село”

В навечерието на Коледа Асоциация “Детско сърце” връчи почетен плакет на кмета на столичния район „Красно село“ Христо Апостолов, на чиято територия се намира сградата известна като„къщата на сърцатите хора“ ,  в която се помещава организацията. На срещата  присъства професор Маргарита Цонзарова, председател на Управителния съвет на асоциацията, Мария Найденова, домакинът на къщата и младите членове ТианаКалеева, студентка в УНСС, Пейко Георгиев, бъдещ археолог от Софийския университет.

Тиана Калеева връчи плакета на кмета г-н Апостолов, от името на всички членове на асоциацията като признание за подкрепата на община „Красно село“ през годините, като му пожела още много сърцати дела.

Кметът благодари за признанието и даде обещание, че през февруари следващата година , ще се срещне отново с представителите на Асоциация “Детско сърце” , когато се отбелязва седмицата на вродените сърдечни малформации.

кмета г-н Христо Апостолов получи почетен плакет от Асоциация "Детско сърце"Асоциация “Детско сърце” е  една от първите неправителствени организации, създадена през 1990 г. с цел подобряване качеството на живот на сърдечноболните деца и техните семейства, осигуряване на психологическа, социална и медицинска подкрепа за пълноценната им интеграция в обществото.

Хората, които работят в асоциацията са лекари-кардиолози, социални работници, психолози, юристи, родители и доброволци, обединени от общата цел.

Асоциация “Детско сърце” изгради извън институционален център за интегрирани грижи, за да отговори на нуждите на децата със сърдечни заболявания.

Цялата дейност организацията реализира в „къщата на сърцатите хора”, в която работи вече над 25 години благодарение на подкрепата на община „Красно село” и Столичната община.