д-р Галин Димитров

д-р Галин Димитров, съдов хирург
лекар – асистент

Д-р Галин Димитров

За контакт: тел. 02/9211 503

Oбразование:

Образователно-квалификационна степен магистър по медицина към Медицински университет София – 2006 г.

Придобита специалност по Съдова хирургия – 2015 г.

Специализации и квалификации:

През периода 2006-2007 г. работи като лекар-ординатор в Отделение по Обща и Коремна хирургия на МБАЛ Русе.

От 2007 – 2009 г. работи като лекар-ординатор в Отделение по Съдова хирургия на МБАЛ Русе.

От 2009 г., след положен изпит е зачислен като специализант по съдова хирургия към Клиника по Съдова хирургия на Национална кардиологична болница.

През 2010 г. с конкурс е назначен като асистент по съдова хирургия в същата клиника.

През 2015 г. след успешно положен изпит придобива специалност по Съдова хирургия.

Клинични интереси:

Д-р Галин Димитров извършва всички видове съдови реконструкции при хронични оклузии в аорто-илиачен и феморо-поплитеален сегмент.

Работи активно в областта на оперативните интервенции при аневризми на абдоминалната аорта и артерии на долните крайници.

С подчертан интерес към дисталните артериални съдови реконструкции.

Научни изяви:

Д-р Галин Димитров е автор на голямо клинично проучване проведено в Клиника по Съдова хирургия на тема „Интрамускулно и перинекротично приложение на периферни кръвни мононуклеарни клетки, при пациенти с критична исхемия на крайниците‘‘.

Автор на  презентации и научни публикации в български списания. Участия в български и международни научни форуми.

Членство в научни дружества:

Член на Българско национално дружество по съдова, едноваскуларна хирургия и ангиология БНДСЕХА, Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия.

Владее английски език.

 

← към Клиника по съдова хирургия