доц. д-р Любомир Бакаливанов

д-р Любомир Бакаливанов, НКБ

Доц. Д-р Любомир Бакаливанов постъпва на работа в НКБ през 1995 г. От 2000 г. започва работа като лекар – ординатор към ОССАИЛ. От 2007 г. е научен сътрудник към ОССАИЛ, а от 2009 г. е началник отделение. Има придобита специалност по Анестезиология и интензивно лечение. През 2014 г. – придобита ОНС „Доктор“. През 2017 г. – придобита академична длъжност Доцент по „Анестезиология и интензивно Виж повече …