доц. д-р Любомир Бакаливанов

д-р Любомир Бакаливанов, анестезиолог

Доц. Д-р Любомир Бакаливанов постъпва на работа в НКБ през 1995 г.

От 2000 г. започва работа като лекар – ординатор към ОССАИЛ.

От 2007 г. е научен сътрудник към ОССАИЛ, а от 2009 г. е началник отделение.

Има придобита специалност по Анестезиология и интензивно лечение.

През 2014 г. – придобита ОНС „Доктор“.

През 2017 г. – придобита академична длъжност Доцент по „Анестезиология и интензивно лечение“.

Член е на дружеството на Анестезиолозите в България, член на Булспен /част от Евроспен/, член на Европейската асоциация по анестезиология. Член на работната група по кардиоанестезия към немското дружество по „Анестезиология и интензивно лечение”.

Доц. д-р Бакаливанов, д.м. има трайни интереси в областта на бъбречно-заместителната терапия. Преминал e обучение в клиника по интензивно лечение на Медицински университет Прага по въпросите на бъбречно-заместителната терапия. Обучавал се е в клиниката по кардиохирургия, Хайделберг, Германия.

Участвал в симпозиуми, конгреси и други научни форуми с доклади в областта на ранната бъбречно-заместителна терапия. Интерес в областта на приложението на иновативни за страната медикаменти за лечение на рефрактерна сърдечно-съдова недостатъчност в периоперативния период – публикации и участия в научни форуми по темата.

Придобит сертификат” Фибробронхоскопия за нуждите на анестезията и интензивното лечение”.

От 2017 г. Отделението по сърдечно-съдова анестезия и интензивно лечение е преструктурирано в Клиника по сърдечно-съдова анестезия и интензивно лечение (КССАИЛ).

← към Клиника по сърдечно-съдова анестезия и интензивно лечение