Измерване на кръвно налягане

Артериална хипертония

Артериалното кръвно налягане е един от „виталните признаци” и е важен индикатор за здравословното състояние на човека. Измерването на артериалното налягане е важна част от всеки преглед при лекаря. Абнормно повишеното артериално налягане е маркер за хипертония, която от своя страна е основен рисков фактор за сърдечно-съдови, мозъчносъдови, бъбречносъдови и други съдови заболявания. Артериална хипертония Диагнозата „хипертония” трябва да бъде основана на множество измервания на Виж повече …