Немски екип оперира сложни сърдечни малформации в НКБ

lASAROV, BENNING, PECHILKOV

Националната кардиологична болница (НКБ) продължава практиката за обмен на опит с водещи имена в областта на кардиологията и кардиохирургията. Днес приключи работата на двама европейски специалисти, които работиха с екипите на Клиниките по детска кардиология и детска сърдечна хирургия и демонстрираха редица новости в лечението на вродените сърдечни малформации при деца. За първи път в България беше извършена балонна валвулопластика на аортна клапа и стентиране Виж повече …