СЪОБЩЕНИЕ

На основание заповед 353 от 25.08.2021г. на изпълнителния директор, се открива процедура по набиране на оферти за изпълнител на финансови услуги. Цялата документация по процедурата можете на намерите тук: reshenie 353 От ръководството