СВОБОДНИ МЕСТА ЗА БОЛНОГЛЕДАЧИ В ОТДЕЛЕНИЕ ПО ПЕДИАТРИЯ

NKB-работа в НКБ

МБАЛ НКБ ЕАД, София търси да назначи Описание и изисквания: Болногледачи за Отделение по педиатрия Предлагаме: Работа на смени. Възможно заемане на 1/2 щат. Стартово основно месечно възнаграждение от 610-650 лв. и клас прослужено време от 1% за всяка година трудов стаж. Ежемесечно заплащане на положен извънреден труд съобразно правилата в Кодекса на труда. Допълнително материално стимулиране съобразно финансовите показатели и индивидуалния принос. Ежемесечни ваучери Виж повече …

Търси да назначи Болногледач

NKB-работа в НКБ

МБАЛ НКБ ЕАД, София търси да назначи Описание: Болногледач за нуждите на Клиника по педиатрия и детска кардиология – отделение по детска кардиология. Изисквания: умения за работа в екип, отговорност, прецизност. Документи: CV по европейски образец с посочен актуален адрес за кореспонденция, телефон и e-mail; Копие от диплома за завършено средно образование; Контакти: 02/9211 234 – отдел „Човешки ресурси“ или 02/9217 101 – доц. Анна Виж повече …

Обучение по професия „Болногледач“

NKB-работа в НКБ

От 10.03.2014 до 10.05.2014 г. В МБАЛ – НКБ бе проведено обучение на 30 човека по професия „Болногледач” от проект „Шанс за работа – 2014”, Национален план за действие по заетостта 2014 г. След успешно приключилото обучение, 12 лица са наети на работа за стаж от 3 месеца, като финансирането на работните заплати се осигурява от Агенция по заетостта чрез „Бюро по труда”. Обучението на Виж повече …