Обучение по професия „Болногледач“

От 10.03.2014 до 10.05.2014 г. В МБАЛ – НКБ бе проведено обучение на 30 човека по професия „Болногледач” от проект „Шанс за работа – 2014”, Национален план за действие по заетостта 2014 г.

След успешно приключилото обучение, 12 лица са наети на работа за стаж от 3 месеца, като финансирането на работните заплати се осигурява от Агенция по заетостта чрез „Бюро по труда”.

Обучението на бенефициентите бе извършено от главна, старши и редови сестри в МБАЛ  Национална Кардиологична Болница.

Реализирането на проекта насърчава икономическата активност на безработни лица над 50 години и подпомага болницата като дава възможност за подбор на професионолно обучени кадри за работа в лечебното заведение.

Професия БОЛНОГЛЕДАЧ – знаете ли какво е?