Измерване на кръвно налягане

Артериална хипертония

Артериалното кръвно налягане е един от „виталните признаци” и е важен индикатор за здравословното състояние на човека. Измерването на артериалното налягане е важна част от всеки преглед при лекаря. Абнормно повишеното артериално налягане е маркер за хипертония, която от своя страна е основен рисков фактор за сърдечно-съдови, мозъчносъдови, бъбречносъдови и други съдови заболявания. Артериална хипертония Диагнозата „хипертония” трябва да бъде основана на множество измервания на Виж повече …

Предпази бъбреците! Спаси сърцето!

връзката между бъбреци и сърце

Връзката между бъбречните и сърдечносъдовите заболявания понякога убягва от вниманието дори и на лекарите. Много хора знаят колко е техният холестерол, но обикновено нямат представа каква е бъбречната им функция. Множество проучвания през последните години недвусмислено показват връзката между бъбречните и сърдечносъдовите заболявания. Кардиолозите и личните лекари трябва внимателно да следят бъбречната функция на пациентите със сърдечни заболявания. При всеки човек с рискови фактори за Виж повече …

Хипертонията се прицели в деца и ин витро забременели

доц. д-р Красимира Христова дм

Д-р КРАСИМИРА ХРИСТОВА, кардиолог от Националната кардиологична болница, член на Борда на директорите на Световната лига по хипертония и на много други международни научни дружества: Високото кръвно налягане (хипертонията) се среща все по-често сред деца, юноши и забременели с ин витро. В никакъв случай не искам да кажа, че асистираната репродукция трябва да се избягва, но е факт, че при пациентки над 30 г., прибегнали Виж повече …