Клинична изява на сърдечно-съдовите заболявания при деца

деца със сърдечно-съдови проблеми

Една част от децата с ВСМ имат изявени симптоми в първите няколко часа след раждането, в първите дни или седмици от живота. При други симптомите се явяват месеци и дори години по-късно. Ако при Вашето дете възникне съмнение за сърдечно заболяване, личния лекар ще Ви насочи за консултация при специалист – детски кардиолог. Специалистът ще Ви зададе поредица от въпроси, свързани с бременността, раждането, развитието Виж повече …