Доц. д-р Добринка Динева

Д-р Добринка Динева Савова – гл. асистент, защитена дисертация през 2013 г. на тема: „Мониториране на тромбоцитната активност чрез импедансна агрегометрия при лечение с клопидогрел и/или аспирин при високо рискови пациенти с коронарна артериална болест”. Има специализации в областта на хемостазата (Париж 2000), имунологични и биохимични анализатори (Милано 2008-2009 г., Нион – 2007-2008 г., Уудс хол, Масачузетс – 2008). Има разработки в областта на хемостазата Виж повече …

проф. д-р Ива Паскалева

проф. д-р Ива Паскалева, НКБ

Проф. д-р Ива Паскалева е член на Международно дружество по хемостаза и тромбоза. Член на Ръководството на републиканския клон на българско дружество по клинична лаборатория, на Българско дружество за осигуряване качеството в медицинската лаборатория, на Дружеството на кардиолозите в България. Има специализации в Международния Инстиут по здаве “Лаборатория по кръвосъсирване и тромбоза” – Мичигански университет, Лансинг, САЩ (1996, 1998), Хумболтов университет, Берлин (1984, 1986), Мастерски Виж повече …