Доц. д-р Добринка Динева

Д-р Добринка Динева Савова – гл. асистент, защитена дисертация през 2013 г. на тема: „Мониториране на тромбоцитната активност чрез импедансна агрегометрия при лечение с клопидогрел и/или аспирин при високо рискови пациенти с коронарна артериална болест”.

Има специализации в областта на хемостазата (Париж 2000), имунологични и биохимични анализатори (Милано 2008-2009 г., Нион – 2007-2008 г., Уудс хол, Масачузетс – 2008).

Има разработки в областта на хемостазата и оценка на тромбоцитна функция.

Внедрила е редица методи и програми за биохимични, ензимоимунологични, хемилуминисцентни и коагулационни тестове на анлизатори OLYMPUS, ACCESS, STA COMPACT, ACL TOP500, MULTIPLATE, ROTEM, CS 2000i.

През 2019 г. придобива академична длъжност „Доцент“

За контакт: e-mail: dobdineva@yahoo.com

← към Медико-диагностичен блок