Когато няма комплайънс, болестите напредват

комплайънс

Комплайънс – тази претенциозно звучаща на български дума означава всъщност нещо доста просто в медицината – съпричастност на пациента към собственото му лечение, стриктно спазване на предписанията на лекаря, изпълнение на препоръките му. Оказва се обаче, че съвсем не е просто болните да бъдат мотивирани да приемат всичките си лекарства в дозите и в сроковете, в които са им предписани. А това води до сериозни Виж повече …

Комплайънс

complaints

По принцип, “Комплайънс” означава, подчиняващ се на норми, правила, предписания – например на определена спецификация, политика, стандарт или закон. Понятието комплайънс се използва все по-често в правните среди и големите фирми и организации. Терминът комплайънс, преведен на български език означава правно съответствие. В тесен смисъл комплайънс означава спазване на нормативните изисквания, стандартите и вътрешни правила на дружеството или организацията. В широк смисъл понятието комплайънс обхваща Виж повече …