Комплайънс

По принцип, “Комплайънс” означава, подчиняващ се на норми, правила, предписания – например на определена спецификация, политика, стандарт или закон.

Понятието комплайънс се използва все по-често в правните среди и големите фирми и организации. Терминът комплайънс, преведен на български език означава правно съответствие. В тесен смисъл комплайънс означава спазване на нормативните изисквания, стандартите и вътрешни правила на дружеството или организацията. В широк смисъл понятието комплайънс обхваща съответствие и с договорите, морала, обичая и добрите практики в определена област.

Всички ние живеем в нормативно регулирано общество. Съществено важно е това да бъде осъзнато, защото нарушаването на някои правни норми или вътрешни правила може да има драматични последици за съществуването на организацията или за отделни индивиди.

В медицината, означава съпричастност на пациента към собственото му лечение, стриктно спазване на предписанията на лекаря, изпълнение на препоръките му.

√ да приема лекарствата си навреме;
√ да приема предписаната му доза;
√ да спазва препоръчаната му диета и начина на живот;
√ и да не се оплаква, че е лишен от радостта в живота.

Според мащабни проучвания, преживяемостта на пациентите към каквото и да е лечение, независимо от болестта, не надвишава 50%. Например, за хипертония – 40%, за диабет и епилепсия – 50%. Както коментира американският военен хирург полковник Евърет Kуп, дори и най-ефективните лекарства не работят при пациенти, които не ги приемат.