Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиохирургия“ за учебната 2016/2017

лекар-специализант в НКБ

Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиохирургия“ за учебната 2016/2017 г. Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” 65 в срок до 15.01.2017 г. Определяне на кандидатите, на Виж повече …

Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Кардиология“ за учебната 2016/2017

лекар-специализант в НКБ

Свободни места (2 бр.) за  длъжност „лекар-специализант по Кардиология“ за учебната 2016/2017 г., предназначени за лекари, които вече са служителина МБАЛ „НКБ” ЕАД: Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по медицина. Кандидатите за длъжностите следва да имат среден успех от следването не по-малко от 4,50 Виж повече …

Свободни места (2 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Детска кардиология“ за учебната 2016/2017

лекар-специализант в НКБ

Свободни места (2 бр.) за  длъжност „лекар-специализант по Детска кардиология“ за учебната 2016/2017 г., предназначени за лекари, които вече са служителина МБАЛ „НКБ” ЕАД Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Кандидатите за длъжностите следва да имат среден успех от следването не по-малко от Виж повече …

Свободно място (1 бр.) за длъжност „лекар-специализант по Нервни болести“ за учебната 2016/2017

лекар-специализант в НКБ

Изисквания към кандидатите: Кандидатите следва да представят: Заявление в свободен текст; Автобиография по европейски образец; Мотивационно писмо; Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образования по медицина. Документите се подават в деловодството на МБАЛ „НКБ” ЕАД в гр. София, ул. „Коньовица” 65 в срок до 28.11.2016 г. Определяне на кандидатите, на които се предлага назначаване: Определянето на кандидатите, на които се предлага назначаване, се Виж повече …