Междукамерен дефект (МКД)

междукамерен дефект

Междукамерен дефект е най-честата ВСМ (около 15-20% от всички ВСМ). Представлява отвор, разположен в преградата, разделяща двете камери. Дефектът може да е малък или голям, разположен на различно място в камерната преграда, най-често единичен, но понякога съществуват и повече от един междукамерен дефект, т.н. множествен МКД. Какво причинява МКД? Разликата в наляганията между двете камери води до преминаване на кръв от лявата към дясната камера Виж повече …