Конкурс за длъжности в НКБ

обява за конкурс

ОБЯВЯВА МБАЛ „НКБ“ ЕАД Конкурси за длъжности Началник на „Приемно-консултативни кабинети“; Началник на „Спешно отделение“; Началник на „Отделение по образна диагностика“; Началник на „Отделение по обща и клинична патология“; Началник на „Отделение по диализно лечение“; Началник на „Отделение трансфузионна хематология“; Началник на „Медико-диагностичен лабораторен блок“; Началник на „Клинична лаборатория“; Началник на „Микробиологична лаборатория“; Началник на „Клиника по кардиология“; Началник на „Отделение по кардиология“; Началник на Виж повече …