Свободно място (3 бр.) за длъжност рентгенов лаборант

NKB-работа в НКБ

Свободни места (3 бр.) за длъжност „рентгенов лаборант“ към „ Отделение по образна диагностика“ Отделението по образна диагностика търси да назначи рентгенови лаборанти за работа на: компютър томографски апарат; в ангиографски кабинет; конвенционален рентген. За допълнителна информация относно условия и възнаграждения по заеманите длъжности: тел: 02 9211 244.