Свободно място (3 бр.) за длъжност рентгенов лаборант

Свободни места (3 бр.) за длъжност „рентгенов лаборант“ към „ Отделение по образна диагностика“

Отделението по образна диагностика търси да назначи рентгенови лаборанти за работа на:

  • компютър томографски апарат;
  • в ангиографски кабинет;
  • конвенционален рентген.

За допълнителна информация относно условия и възнаграждения по заеманите длъжности: тел: 02 9211 244.