Болницата има ли сключени договори със здравноосигурителни фондове?

здравноосигурителни фондове

МБАЛ Национална кардиологична болница има договори с редица здравноосигурителни фондове. Съгласно тези споразумения Вашите разходи ще бъдат покрити от съответния здравен фонд , ако сте допълнително здравноосигурени. ЗАД „България“ АД ОЗОФ „Доверие“ ЗАД АД ЗАД “Булстрад Живот Виена инжурънс груп” АД ЗК „Медико – 21“ АД ДЗИ „Животозастраховане“ ЕАД ЗАД „Виктория“ АД ЗАД „Здавноосигурителен институт“ АД ЗК „Уника Живот” АД „Животозастрахователен Институт“ АД „Фи Хелт Виж повече …