Болницата има ли сключени договори със здравноосигурителни фондове?

МБАЛ Национална кардиологична болница има договори с редица здравноосигурителни фондове. Съгласно тези споразумения Вашите разходи ще бъдат покрити от съответния здравен фонд , ако сте допълнително здравноосигурени.

 • ЗАД „България“ АД
 • ОЗОФ „Доверие“ ЗАД АД
 • ЗАД “Булстрад Живот Виена инжурънс груп” АД
 • ЗК „Медико – 21“ АД
 • ДЗИ „Животозастраховане“ ЕАД
 • ЗАД „Виктория“ АД
 • ЗАД „Здавноосигурителен институт“ АД
 • ЗК „Уника Живот” АД
 • „Животозастрахователен Институт“ АД
 • „Фи Хелт Застраховане“ АД
 • ЗОФ „Съгласие“ АД
 • „Дженерали Застраховане“ АД