проф. д-р Людмил Бояджиев

проф. Людмил Бояджиев, д.м.н.

проф. Людмил Бояджиев, д.м.н., началник Кардиологична клиника на НКБ Завършил медицина през 1977 г. в МУ – София. Специалности по Хирургия и Кардиохирургия. Магистратура по здравен мениджмънт. От 2004 г. е доктор на медицинските науки. Специализации в Германия, САЩ , Великобритания и Белгия. Извършил е първата в България сърдечна трансплантация на възрастен пациент, първата в България оперативна реваскуларизация на миокарда с използването на вътрешната гръдна Виж повече …

д-р Явор Валянов

д-р Явор Валянов - асистент, хирург

д-р Явор Валянов, асистент, хирург Завършил медицина през 1998 г. в МУ – Плевен. Има придобита специалностпо Обща Хирургия – 2004 г. От 2007 г. е ординатор в отделението по сърдечна хирургия на НКБ. През 2009 г. – завършен курс по ендоскопски харвестинг в Мюнхен, Германия. През 2009 г. извършва първия в България ендоскопски харвестинг на вена сафена в операция за аорто-коронарен байпас. Oт 2011 Виж повече …