проф. д-р Людмил Бояджиев

проф. Людмил Бояджиев, д.м.н.

проф. Людмил Бояджиев, д.м.н., началник Кардиологична клиника на НКБ

Завършил медицина през 1977 г. в МУ – София.

Специалности по Хирургия и Кардиохирургия. Магистратура по здравен мениджмънт.

От 2004 г. е доктор на медицинските науки. Специализации в Германия, САЩ , Великобритания и Белгия.

Извършил е първата в България сърдечна трансплантация на възрастен пациент, първата в България оперативна реваскуларизация на миокарда с използването на вътрешната гръдна артерия като графт и първата в България операция на биещо сърце (ОРСАВ) за реваскуларизация.

Има множество публикации и доклади у нас и в чужбина.

Член е на Европейската Асоциация по Сърдечна и Гръдна Хирургия, Българската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия, Международното дружество по сърдечни трансплантации,

Международното дружество по ангиология и Кардиологичното хирургично общество”Кули”

← към Клиника по Кардиохирургия