Ценоразпис на платените услуги от 21.12.2023 г.

    МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА КАРДИОЛОГИЧНА БОЛНИЦА” Ценоразпис на услугите в сила от 21.12.2023 г. –  вижте PDF файл NKB-Price-List-12.2023   І. ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК 1. КОНСУЛТАЦИИ 1.1. Първични консултации 1.3. Външни консултации 1.4. Вътрешни консултации 2. МАНИПУЛАЦИИ 2.1. Вземане на биологичен материал 2.2. Други медицински процедури 3. ТЕРАПЕВТИЧНИ И РЕХАБИЛИТАЦИОННИ ПРОЦЕДУРИ 3.1. Кинезитерапевтични процедури 3.2. Рефлексотерапия 3.3. Електролечение 3.4. ЛФК специализирани методи Виж повече …