Отделение по инвазивна кардиология

отделение по инвазивна кардиологияНачалник ОИК: д-р Александър Александров

За контакти:

тел. 02/9211 454 – секретариат

тел. 02/9211 453 – лекарски екип

Лекари:

Д-р Христо Матеев
Д-р Александър Александров
Д-р Александра Банкова
Д-р Максим Хазан
Д-р Елена Костова
Д-р Илияна Петрова
Д-р Георги Владимиров

Ст. мед. сестра: Вера Иванова

ОБОРУДВАНЕ в отделението по инвазивна кардиология

 • Две от най-модерните зали в България
 • Ангиографски апарати – „Siemens Axiom Artis“ и „Toshiba Infinix-I“, c flat panel технология, осигуряваща високо качество на образа и намалено рентгеново облъчване на пациентите.
 • Бързо и качествено интервенционално лечение на остър миокарден инфаркт, при спазване на европейските и международни терапевтични препоръки. Екипът на отделението има огромен опит в лечението на тези пациенти, тъй НКБ е центърът с най-много случаи на инфаркт на миокарда в София.
 • Диагностика и лечение на: хронична исхемична болест на сърцето (стенокардия), нарушения във функцията на сърдечните клапи, вродени сърдечни аномалии, заболявания на аортата, белодробната артерия и нейните разклонения, периферните артериални и венозни кръвоносни съдове, както и други състояния. В отделението се извършват процедури на артериите на долните крайници – включително и под коляното.
 • Диагностика и лечение на сърдечните заболявания в детска възраст от колегите от Отделението по детска кардиология. Диагностика и лечение на вродени сърдечни пороци при възрастни пациенти.
 • Годишно в отделението се извършват около 2800 катетеризации, от които около 1700 диагностични изследвания. Провеждат се над 1100 интервенции, като са имплантират общо 1200 стента. Използват се много балони, излъчващи медикамент, както и последно поколение, т.нар. „биорезорбируеми“ стентове.

ДИАГНОСТИЧНИ СПОСОБИ в отделението по инвазивна кардиология

 • Коронарография, лява и дясна сърдечна катетеризация, вентрикулография, графия на аортата и периферните артерии, на белодробната артерия и нейните разклонения (пулмоангиография), на главните вени.
 • Инвазивно измерване на наляганията в сърдечните кухини и в кръвоносните съдове, както и измерване на газовете в кръвта (оксиметрия).
 • Методът FFR – международно признат при доказване значимостта на стенозите в коронарните артерии. Валидизиран в световен мащаб и препоръчван в международните ръководства при вземането на решение за провеждането на интервенционално лечение с имплантиране на стент.
 • Ендомиокардна биопсия при уточняване на заболяванията на сърдечния мускул.
 • Интракоронарен ултразвук за ехографска оценка на промените в стената на артериите, структурата на атеросклеротичните плаки и точната степен на стеснение.

ЛЕЧЕБНИ МЕТОДИ в отделението по инвазивна кардиология

 • Балонна дилатация с балони, които излъчват медикамент.
 • Имплантиране на коронарен артериален стент само с последно поколение импланти, покрити с медикамент, които намаляват честотата на повторно стеснение на съда в този участък.
 • Отваряне на напълно „запушени“ артерии на сърцето.
 • Тромбаспирация при пациентите с остър миокарден инфаркт.
 • Катетърна ембол фрагментация и тромбаспирация при случаите с белодробен
 • тромбоемболизъм.
 • Възстановяване на нормалния кръвоток в сърдечните, белодробната и периферните артерии.
 • Балонна пластика на митрална, аортна, трикуспидална и пулмонална клапи.
 • Затваряне на вродени сърдечни дефекти.
 • Ротаблация при преодоляване и стентиране на дълги и калцирани стеснения в коронарните артерии. В това направление екипът на НКБ е натрупал голям опит през последните 10 години поради съвместната работа с международно известния проф. Хендрикс от Белгия.
 • Сърдечни катетеризации през радиалната артерия на ръката, което намалява многократно риска от съдови усложнения и позволява свободно движение на пациентите веднага след процедурата. В над 90% от случаите в нашата лаборатория се използва радиален достъп.

Можете да се свържете с нашия секретариат за обсъждане на конкретен случай и да получите бързо и точно описание на терапевтичните възможности. Пълната медицинска информация за вашето състояние, включително диск с предходна ангиография, са от съществено предимство за диагностика и лечение.

← към Галерията

← към Клиника по кардиология