КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ

поф. Борислав Георгиев, НКБ, кардиологНачалник клиника: проф. д-р Борислав Георгиев

За контакт: 02/9211-401

Консултативен кабинет: №54, №55, №56

Разположение: етаж 4

Старши сестри: Паулина Вибек, Сийка Петрова

Клиниката по кардиология приема за изследване и лечение сърдечно болни пациенти от цялата страна, независимо от тежестта на състоянието и усложненията. Работи се по всички кардиологични клинични пътеки за на НЗОК.

Лекуват се всички форми на исхемична болест на сърцето (остър миокарден инфаркт, нестабилна и стабилна стенокардия), заболявания на сърдечните клапи, остра и обострена хронична сърдечна недостатъчност, заболявания на миокарда и перикарда. Извършва се медикаментозно и немедикаментозно лечение на всички видове сърдечни аритмии.

Клиниката по кардиология на НКБ е школа, в която са обучавани и се обучават по-голямата част от българските кардиолози, както в областта на клиничната кардиология, така на специализираните инвазивни и неинвазивни методи за диагностика и лечение. В момента към клиниката специализират 22-ма лекари, което я прави най-голямата база за обучение в страната.

Годишно през отделенията на Клиниката по кардиология преминават 6900 пациента. 153 от тях са лекувани за остър миокарден инфаркт. Провеждат се 1350 катетеризации и 870 интервенции на коронарни артерии. Годишно в отделнието по кардиостимулация се поставят 600 кардиостимулатора. Осъществяват се над 300 електрофизиологични изследвания и 280 аблации на ритъмни нарушения.

Клиниката е съставена от няколко съвместно функциониращи отделения:

  1. Отделение по кардиология — диагностика и лечение на всички придобити и вродени кардиопатии – планови и спешни
  2. Отделение по интензивно лечение (Спешна кардиология) – диагностика и лечение на спешни състояния в кардиология
  3. Отделение по инвазивна кардиология, в т.ч. лаборатория по инвазивна диагностика и лечение – сърдечна катетаризация, коронарография и интервентини процедури
  4. Отделение по инвазивна електрофизиология в кардиологията
  5. Отделение по кардиостимулация
  6. Отделение по неинвазивна кардиология и Функционална диагностика – ОНИФД