Отделение по кардиостимулация

Началник отделение: д-р Ивайло Кожухаров

Старша медицинска сестра: Вихра Ашкова

За контакти:
тел. 02/9217 153, 02/9217 120, 02/9217 367

Разположение: етаж 3, блок Г, централен корпус

Консултативен кабинет: №53

Лекари:
доц. д-р Жоро Ничев, д.м.н., кардиохирург
д-р Ивайло Кожухаров, главен асистент, кардиолог
д-р Радосвет Добрев, асистент, кардиолог
д-р Николай Бонев, специалист по кардиология
ст. мед. сестра Вихра Ашкова
мед. сестра Жана Москова
мед. сестра Николина Гълъбова
мед. сестра Лиляна Панчева

Отделението е с най-широко развит обем на дейност в областта на кардиостимулацията в България. Годишно се имплантират над 600 кардиостимулатора, над 30% от тях високотехнологични.

През специализирания кабинет за консултации и прегледи преминават до 5000 човека годишно. Към диспансера се водят на отчет около 8 000 човека. Отделението покрива целогодишна спешност.

История на отделението
Отделението по кардиостимулация на Национална Кардиологична Болница София е основано в 1969 г. като първият в България самостоятелен център по кардиостимулация.

През годините в него постепенно се налагат като рутинни всички видове имплантации на кардиостимулатори – от елементарна кардиостимулация до сложни модели двукухинни, кардиовертни дефибрилатори и ресинхронизираща терапия.

Отделението е единственото в България, което извършва имплантации на кардиостимулатори и на деца и кърмачета, както и на деца с вродени сърдечни малформации.

От 1983 г. в отделението е въведена компютърна програма за диспансер и контрол на носителите на кардиостимулатори, както и национален регистър на пациентите. Благодарение на това отделението е единствения в България център за имплантации, включен към Европейската карта на носителите на кардиостимулатори.

За 50-годишната история на отделението по електрокардиостимулация в Национална кардиологична болница са реализирани над 25 000 имплантации, през диспансера са преминали над 25 000 човека.

Под методичното ръководство на екипа на НКБ са създадени останалите сектори по кардиостимулация в София и в провинцията, обучени са над 15 кардиолога за нуждите на новоизградените центрове.

В модерната база на отделението продължават да се обучават нови специалисти.
Лекарите от екипа на сектора по кардиостимулация са основатели на «Съсловно сдружение по кардиостимулация и електрофизиология в България» през 2003 г.

Екипът участва ежегодно в различни международни и национални конференции с доклади и презентации, включително и в сестринските сесии.