Сектор Грижи за болния

Главна сестра: Христинка Стоянова

За контакти: тел. 02/9211-215 и 02/9211-228; pcd@hearthospital.bg

Разположение: 2 етаж, блок И, в новото крило на болницата

Сектор грижи за болния има следните функции:

  • Организира и контролира работата на специалистите по здравни грижи и помощния персонал в болницата;
  • Организира продължаващото обучение на специалистите по здравни грижи, работещи в НКБ;
  • Организира провеждането на клинична практика и преддипломен стаж на студенти – специалисти по здравни грижи (медицински сестри, лаборанти, рентгенови лаборанти, рехабилитатори);
  • Осъществява подбор на персонал от специалисти по здравни грижи и помощен персонал;
  • Организира и контролира болничното хранене;
  • Контролира болничната хигиена;
  • Координира листите на чакащи пациенти за инвазивна кардиодиагностика и сърдечни операции;
  • Координира осъществяването на консултации в НКБ от лекари от други лечебни заведения;
  • Проучва възможности за финансиране на хоспитализирани здравнонеосигурени пациенти;
  • Координира болничния транспорт.