гмс Христинка Стоянова

Образование:

Централен институт за подготовка на здравни кадри – гр. София

БАКАЛАВЪР – Управление на здравни грижи
МАГИСТЪР след БАКАЛАВЪР
„ЗДРАВНИ ГРИЖИ” – „Здравна политика и здравен мениджмънт”

Професионална реализация:

УМБАЛ „Александровска“ гр.София – клиника по урология, медицинска сестра
УМБАЛ „Софиямед“ гр.София – старша медицинска сестра на отделение по урология
МБАЛ „Света София“ гр. София –главна медицинска сестра