Индивидуално обучение

Индивидуално обучение през 2014/2015 г.

 

Индивидуално обучение на специализанти, по отделни модули, се извършват във в МБАЛ „НКБ” ЕАД, само след предварителна заявка в съответната клиника.

 • Модул: „Кардиология” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Спешна кардиология” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Инвазивна диагностика” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Ехокардиография” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Работна електрокардиографска проба” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Електрофизиологично изследване” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Неинвазивна диагностика” – Клиника по кардиология
 • Модул: „Детска кардиология” – Клиника по детска кардиология
 • Модул: „Детска кардиохирургия” – Клиника по детска кардиология
 • Модул: „Хирургично лечение на ВСМ” – Клиника по детска кардиология
 • Модул: „Интензивно лечение” – Отделение по детски болести
 • Модул: „Детска пулмология” – Отделение по детски болести
 • Модул: „Образна диагностика” – Отделение по образна диагностика
 • Модул: „Сърдечна хирургия” – Клиника по кардиохирургия
 • Модул: „Съдова хирургия” – Клиника по съдова хирургия
 • Модул: „Хронична артериална недостатъчност” – Клиника по съдова хирургия
 • Модул: „Клинична лаборатория” – Клиника по лабораторна диагностика

и други.

Документи за записване:

 • Заявка по образец
 • Допълнително споразумение от базата на специализанта,

/при липса на доп.споразумение, специализанта заплаща на касата на болницата, сумата за проведеното обучение/

 • Копие от книжката за специализация

 

 За допълнителна информация: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева