Лекционен курс по ехокардиография за специализанти по кардиология

Лекционният курс за специализанти е свободно достъпен за всички специализанти, независимо дали са от болницата или не.

ПРОГРАМАТА ЗА 2015 г. ВКЛЮЧВА:

  • 04 Февруари, 12:30 – Оценка на пациент с аортна стеноза – д-р Яна Симова
  • 18 Февруари, 12:30 – Оценка на пациент с аортна инсуфициенция – доцент Велислава Костова
  • 04 Март, 12:30 – Оценка на пациент с митрална инсуфициенция – д-р Яна Симова
  • 18 Март, 12:30 – Оценка на пациент с митрална стеноза – доцент Велислава Костова
  • 01 Април, 12:30 – Оценка на пациент с митрален клапен пролапс – д-р Красимира Христова
  • 15 Април, 12:30 – Оценка на пациент с клапна протеза – професор Цветана Кътова
  • 29 Април, 12:30 – Трикуспидална инсуфициенция и стеноза – д-р Яна Симова
  • 13 Май, 12:30 – Пулмонална инсуфициенция и стеноза – професор Цветана Кътова


ЗА ИНФОРМАЦИЯ: тел: 02/ 92 11 381; 02/ 92 11 384

ДРУГИ ВИДОВЕ ОБУЧЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ КЪМ МБАЛ НКБ ПРЕЗ 2015