Свободни места за длъжности „лекар – специализант“

лекар-специализант в НКБ

На основание чл. 20, ал.1, т. 3 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ – НКБ ЕАД, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 на Мз от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност  системата на здравеопазването МБАЛ ”Национална кардиологична болница” ЕАД, София обявява свободни места за длъжности „лекар – специализант” за учебната 2015/2016 г., както следва: „Лекар – Виж повече …

Свободни места за длъжности „лекар-специализант“ за учебната 2015/2016 г

лекар-специализант в НКБ

ЗАПОВЕД на изпълнителния директор на МБАЛ „НКБ“ ЕАД на основание чл. 20, ал. 1, т. 3 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ „НКБ“ ЕАД, във връзка с чл. 17, ал. 1 от Наредба № 1 на МЗ от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването ОБЯВЯВАМ: Свободни места за длъжности „лекар-специализант“ за учебната 2015/2016 г., както следва: I. Виж повече …

Апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение

информация

МБАЛ „НКБ“ ЕАД обявява 2 места за специализанти по клинична специалност Апаратно поддържане на извънтелесно кръвообращение (за медицински сестри и фелдшери). Срокът на специализацията е 1 година За информация: гл.м.с Божидара Борисова, тел. 02/9211 228 E-mail: bborissova@hearthospital.bg

Следдипломно обучение и индивидуална специализация за лекари 2015

лекар-специализант в НКБ

ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ 2015 г. ПО КЛИНИКИ   За специализанти по кардиология и вътрешни болести и докторанти по кардиология курсовете са безплатни За всички останали, цена: 60 лв. на ден /когато има използване на медицинска апаратура и консумативи/ За допълнителна информация: тел. 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева 1. Клиника по сърдечна хирургия – проф. Бояджиев –тел: Виж повече …

Модул 8: Трикуспидална и пулмонална клапа. Засягане на няколко сърдечни клапи. Стрес ЕхоКГ при клапни заболявания

Модул 7

ДАТА: 13.05.2015 Начало: 15:00 ч., МБАЛ Национална Кардиологична Болница ПРОГРАМА: 15:00-15:45 – Трикуспидална инсуфициенция и стеноза – д-р Яна Симова 15:45-16:30 – Пулмонална инсуфициенция и стеноза – професор Цветана Кътова 16:30-17:15 – Особености при ехокардиографската оценка на пациент със засягане на повече от една сърдечна клапа – д-р Красимира Христова 17:15-18:00 – Роля на стрес ехокардиографията при оценка на клапно заболяване. д-р Яна Симова 18:00-19:30 – Виж повече …

Модул 6: Болести на аортата. Инфекциозен ендокардит

Модул 7

ДАТА: 18.03.2015 Начало: 15:00 ч., МБАЛ Национална Кардиологична Болница ПРОГРАМА: 15:00-15:45 – Роля на ехокардиографската оценка при остър аортен синдром – д-р Яна Симова 15:45-16:30 – Хронични заболявания на аортата. Индикации за оперативно / интервенционално лечение. Проследяване на аортния диаметър. – професор Цветана Кътова 16:30-17:15 – Роля на ехокардиографската оценка при инфекциозен ендокардит – доцент Велислава Костова 17:15-18:00 – Оценка на миокардна функция на фона Виж повече …

Лекционен курс по ехокардиография за специализанти по кардиология

Лекционният курс за специализанти е свободно достъпен за всички специализанти, независимо дали са от болницата или не. ПРОГРАМАТА ЗА 2015 г. ВКЛЮЧВА: 04 Февруари, 12:30 – Оценка на пациент с аортна стеноза – д-р Яна Симова 18 Февруари, 12:30 – Оценка на пациент с аортна инсуфициенция – доцент Велислава Костова 04 Март, 12:30 – Оценка на пациент с митрална инсуфициенция – д-р Яна Симова 18 Виж повече …