Немски екип от кардиолози и кардиохирурзи в НКБ

Специалисти от Университетския сърдечен център в Кьолн, Германия ще посетят НКБ в периода 17-20 януари 2016 г. по покана на Център „Фонд за лечение на деца“ и МБАЛ Национална Кардиологична Болница. Ръководител на екипа е проф. Герардус Бенинк, началник на детската сърдечна хирургия. Другите лекари са: Проф. Шрирам – детски кардиолог; Д-р Кристоф Менцел – реаниматор; Д-р Оливър Шпелтен – анестезиолог; г-н Аксел Байер – перфузионист.

По време на визитата ще бъдат извършени сърдечни операции и интервенционални процедури при над 10 деца със сложни и комплексни вродени сърдечни малформации (ВСМ), кандидатствали за лечение в чужбина.

Лечението на тези деца в България с участието на екипа на проф. Бенинк ще спести средства на държавата за лечението им в чужбина (над 500 000 евро), разходи на родителите и е от полза за специалистите от НКБ.

Ще бъде обменен опит в спецификата на анестезията, реанимацията и лечението на сърдечно болните деца, ще бъдат изнесени научни съобщения. Това е петото посещение на Проф. Бенинк НКБ и второто на проф. Шрирам. Дългогодишното сътрудничество между екипа на проф. Бенинк и детските кардиохирурзи и кардиолози от НКБ е доказало своята полза, както за децата, така и за специалистите.

Клиниката по педиатрия и детска кардиология в НКБ е единствена в България, като годишно се оперират около 350 деца с вродени сърдечни малформации, извършват се над 250 диагностични катетеризации и над 100 интервенционални процедури. Годишно през амбулаторния кабинет на клиниката преминават над 8000 деца.