Без паника при сърдечен шум в детската възраст

д-р Цонзарова, НКБМного родители са изпитвали притеснения, когато лекарят им каже, че детето им има „шум на сърцето”. Всъщност това е доста разпространена находка при значителна част от малките. За повече информация по този въпрос се обърнахме към доц. Маргарита Цонзарова, началник на клиниката по детски болести и детска кардиология в Националната кардиологична болница. С нея разговаря Камен Здравков.

– Доц. Цонзарова, какво представлява така нареченият „шум на сърцето”?

– По своя характер шумът може да бъде органичен или функционален. Когато става въпрос за органичен шум на сърцето, най-често той се причинява от повече или по-малко сериозно сърдечно заболяване – вродено или придобито. Тези шумове най-често се дължат на преминаването на кръвта през стеснени участъци (стеноза на сърдечна клапа или стеснен кръвоносен съд) или през патологични отвори в сърдечните прегради. Тогава шумът е силен, разпространен по гръдния кош, понякога с промени и в сърдечните тонове. При положение че детето е със сърдечно заболяване, обикновено това е известно от най-ранна възраст и тези пациенти се проследяват редовно от детски кардиолог.

– Възможно ли е да става въпрос и за някакъв невинен физиологичен феномен?

– Обикновено по-голяма тревога сред родителите будят т.нар. невинни шумове. Установено е, че около 50% от здравите деца са със сърдечен шум, който има много наименования: невинен, физиологичен, функционален. Важно е да се знае, че един шум е невинен, когато не е признак на сериозно сърдечно заболяване, а се дължи на причини, които не застрашават здравето на детето.

– Какви са тези причини?

– Най-често се среща при несъответствие между сърдечните отвори –  клапите, от една страна, и силата на циркулиращата кръв. Получава се т.нар. завихряне на кръвотока при преминаването през клапите на сърцето. Такива шумове най-често са слаби, меки, с ограничено пространство на чуване и много променливи, понякога се усилват при промяна на положението на тялото, при висока температура, а друг път изчезват и не се чуват, което може да е причина един лекар да казва, че детето има шум, а друг лекар да не го чува при следващ преглед. Функционалните шумове са доста видове и са характерни за различни периоди от ранната детска възраст. Важното е при всяко дете, при което се установи сърдечен  шум, да се направи консултация с детски кардиолог, който ще прецени дали и от какви допълнителни изследвания има нужда.

– Когато се налага лечение, какви са днешните възможности на медицината?

– Когато става дума за шум при дете със сърдечно заболяване, се лекува самото заболяване – оперативно или медикаментозно. В България и двете направления са много добре развити. При функционален шум не се налага никакво лечение. С израстването на детето тези шумове обикновено изчезват.

–  След инвазивна процедура или отворена операция остават ли някакви трайни ограничения в живота?

–  Децата след сърдечна операция се наблюдават почти през целия им живот през различни интервали в зависимост от заболяването и направената оперативна корекция. При различните сърдечни заболявания се извършват различни по обем и сложност оперативни корекции. При някои комплексни увреждания, при които не може да се направи пълна анатомична корекция, понякога остават последици, които налагат ограничения във физическата активност. Понякога се налага повторна операция или интервентна процедура. Но в основния процент от случаите децата се развиват и живеят напълно нормално. След инвазивна процедура обикновено не остават последици, но децата се наблюдават известно време, докато прецени детският кардиолог.

Публикацията е качена с разрешение от брой 74  на в. Живот и здраве.

PS: през юли 2014 г. д-р Цонзарова стана професор.