Галерия на Клиниката по съдова хирургия

В Клиниката по съдова хирургия и ангиология годишно преминават около 3 000 болни за лечение на съдови заболявания. Извършват се приблизително между 1400-1600 оперативни интервенции, като 85 % от тях са големи и средни по обем и сложност.

Операционната е оборудвана с модерна ангиографска апаратура тип С – рамо и в нея се извършват около 600 ендоваскуларни процедури на аортата, каротидните и периферни съдове годишно.

Клиниката е водеща в лечението на венозните заболявания в страната. Разполага с апаратура за радиофреквентна и лазер аблация на разширените вени, както и такива за катетърно разтопяване на пресни венозни тромбози.

В Клиниката по съдова хирургия и ангиология се извършват лечебни дейности по всички клинични пътеки касаещи съдовите заболявания.

← към Клиника по съдова хирургия