Десислава Костова-Лефтерова

Д. Костова-Лефтерова
Д. Костова-Лефтерова

Доц. Десислава Костова-Лефтерова е медицински физик – експерт, специалист в областта на образната диагностика и радиационната защита при прилагане на йонизиращи лъчения в медицината.

Завършва медицинска физика в Софийски Университет „Св. Климент Охридски”, Физически факултет през 2008 г., като придобива квалификация „Магистър Физик, Медицинска Физика“.

През 2015 г. защитава дисертационен труд на тема „Оптимизация на рентгенови изследвания в педиатрията“.

През 2016 г. придобива клинична специалност „Медицинска радиологична физика“ в МУ София.

От 2007 г. работи като медицински физик към различни научни институции и лечебни заведения в областта на прилагането на йонизиращи лъчения в медицината, като от 2009 г. е служител към МБАЛ „Национална кардиологична болница“.

От 2016 г. работи като медицински физик – експерт към МБАЛ „Национална кардиологична болница“ и УМБАЛ „Александровска“, а от 2017 е доцент към Катедра по медико-диагностични дейности на Медицински Университет Плевен и към МБАЛ „Национална кардиологична болница“.

Автор е на над 50 научни публикации, голяма част от тях посветени на работата ѝ по оптимизация на рентгенови изследвания на деца и проучвания в областта на радиационно индуцирани ефекти вследствие на медицинско облъчване.

Преподавател е към МУ-Плевен и МУ-София. Лектор е в курсове за студенти и специализанти – медицински физици, лекари, рентгенови лаборанти. Гост лектор е на различни научни форуми. Участва в национални и международни проекти. Специализирала е във Франция, Италия, Англия, Литва и Черна гора.

В периода 2016-2020 г. е член на управителния съвет на Българското дружество по биомедицинска физика и инженерство.

От 2018 г. е член на държавната изпитна комисия по специалност „Медицинска радиологична физика“.

От 2020 г. е член на изпитната комисия към EFOMP за придобиване на европейска диплома по медицинска физика и на европейски сертификат за експерт по медицинска физика.

Научните ѝ интереси са свързани с оптимизиране на рентгенови изследвания и процедури, радиационна защита, радиационно-индуцирани ефекти вследствие на медицинско облъчване, контрол на качеството и осигуряване на качеството в рентгенологията, дозиметрия.

← към Отделение по образна диагностика