КЛИНИКА ПО НЕРВНИ БОЛЕСТИ

проф. д-р Любомир Хараланов, дмНачалник клиника: Проф. д-р Любомир Хараланов, д.м.

Лекари: Проф. д-р Любомир Хараланов, д-р Валентина Игнатова, гл. ас., д-р Бойко Милков, д-р Снежанка Атанасова, д-р Валерия Атанасова, д-р Ермила Димитрова, д-р Веселин Карабинов, д-р Николай Симеонов, невропсихолог Цветанка Стоянова

Старша медицинска сестра: Роза Спасова

За контакт:
02/9211 284 – Секретариат
02/9211 283 – Лекари
02/9211 286 – Сестри

Консултативен кабинет: № 163, тел. 02/9217 163 – Владислава Владимирова

Клиниката извършва дейност по 15 бр. клинични пътеки, както следва

050 – Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза;
051 – Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза;
052 – Паренхимен мозъчен кръвоизлив;
053 – Субарахноиден кръвоизлив;
054 – Остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) с имуноглобулин;
056 – Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация;
057 – Остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити при лица над 18 години;
059 – Деагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи ЦНС и мотолния неврон (ЛАС);
061 – Мултиплена склероза;
062 – Епилепсия и епилептични пристъпи;
063 – Епилептичен статус;
067 – Паркинсонова болест;
113 – Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип;
114 – Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма;
208 – Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми

Клиниката по нервни болести разполага със стационар с 24 терапевтчни легла; и направление по интензивно лечение – 10 легла. Стаите са с по 3 легла, като има и двустайни VIP стаи със собствени санитарни възли. Клиниката е акредитирана по ИСО 2001 и водеща в страната по качествено лечение на мозъчно-съдовата болест и е с най-малка смъртност за този тип патология в страната.

← История на отделението