ТЕЛК

Трудово-експертна лекарска комисия – ТЕЛК

Началник: д-р Мая Ценова

За контакт: 02/9217 171

е-mail: tsenova@hearthospital.bg

Разположение: в новото крило на болницата, ет. 1

Лекари:
Д-р Татяна Трайкова
Д-р Камена Дакева

В комисията като консултанти участват:
Доц. Асен Златев – пулмолог
Д-р Благовеста Костуркова – детски болести
Д-р Георги Хранов – психиатър
Д-р Васил Русев – офталмолог

Териториалната експертна лекарска комисия към НКБ /ТЕЛК/ освидетелства лица предимно с неврологични и сърдечно-съдови заболявания. Случаите се разпределят от Регионалната картотека на медицинската експертиза (РКМЕ).

ТЕЛК освидетелства лица по следните поводи:

  • временна нетрудоспособност
  • трайно намалена работоспособност или степен на увреждане
  • други поводи, предвидени в нормативни актове.

Освидетелстването и преосвидетелстването на лицата се извършва на място в ТЕЛК.

За лица, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, освидетелстването става в дома, в болнично или друго заведение, което се доказва с медицинско удостоверение от лекуващия лекар (бланка № 119/ МЗ).

ТЕЛК освидетелства и лица по повод обжалвани болнични листове като това става по района на лечебното заведение, издало болничния лист.

ТЕЛК може да взема решения и по документи без преглед на лицата при определени случаи, които са регламентирани с Наредбата за медицинска експертиза (НМЕ 2010 г.).

← Документи за ТЕЛК