Документи за ТЕЛК

Какви документи трябват, за явяване на ТЕЛК?

Подготовката на хората с увреждания за явяване пред комисиите на ТЕЛК се извършва от техния личен лекар. Той определя нужните медицински документи, прегледи, консултации и изследвания, които са нужни на съответния човек, освен това му дава медицинско направление за ТЕЛК. С него пациентът отива в съответната комисия по местоживеене.


Какво се прави при трудноподвижни пациенти, които те могат да се явят пред ТЕЛК?

Хората, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК или НЕЛК, се освидетелстват на място в дома им, или в болницата, където са настанени. За тази цел те трябва да разполагат с медицинско удостоверение от лекуващия им лекар или направление от джипито им (бланка № 119/ МЗ). За да изпълни задачата по експертизата на лежащо болни, ТЕЛК осъществява посещение в дома на регионален принцип, тоест в рамките на съответната област, а НЕЛК осъществява домашни посещения на територията на цялата страна.

Плащат ли се някакви такси, за експертизата?

Не, за да получите решение на ТЕЛК или НЕЛК не се вземат никакви такси.

В какви срокове се получават документите от комисиите?

Експертните решения на ТЕЛК се получават в деня на освидетелстването освен в случаите, когато е било необходимо извършването на допълнителни консултации и изследвания. Експертизите на НЕЛК се постановяват в срок от три месеца от датата на постъпването на медицинските документи и извършването на прегледите. За специализираните състави по Сърдечно съдови, Вътрешни, Неврологични и Ортопедични болести сроковете за издаване на решенията са от година и половина до две, поради многото нуждаещи се.

Лично ли трябва да се получат документите?

Възможно е да се прати и упълномощено лице.

Какви са възможностите за обжалване на решенията?

Съгласно чл.112 ал.1 от Закона за здравето обжалванията и възраженията от страна на заинтересуваните лица и органи се правят в 14 дневен срок от получаването на експертните решения пред по-горе стоящия административен орган. Това означава, че решението на ТЕЛК може да се обжалва пред НЕЛК, а неговото решение пред Административен съд – град София. Такси за това не се дължат.

Колко са съставите на ТЕЛК и НЕЛК в страната?

ТЕЛК в страната са 98, НЕЛК е само една.

За контакт с ТЕЛК в МБАЛ Национална кардиологична болница: 02/9217 171