Дни на отворени врати: 7 и 8 февруари 2019

Всяка година в периода 7-14 февруари в света се провежда Седмица на вродените сърдечни малформации (ВСМ). Целта е да се осведоми обществеността за социалното значение на ВСМ и да се подобри обгрижването на децата и възрастните с ВСМ.

ВСМ са най-честите вродени аномалии с честота около 10/1000 живородени. Всяка година в света се раждат над 1 милион деца с ВСМ, и ако не се лекуват около 30% от тях ще загинат до 1-годишна възраст. В България годишно се раждат 500 – 600 деца с ВСМ, като близо 300 от тях се нуждаят от хирургично лечение.

Напредъкът на детската кардиология и кардиохирургия значително подобри преживяемостта, като понастоящем над 80% от родените с ВСМ достигат зрялост и излизат от детската възраст.

Световните статистики в развитите страни показват, че понастоящем броят на възрастните с ВСМ надвишава този на децата. Независимо от успехите, след сърдечна операция в сърцето остават изменения, които могат да еволюират във времето, предразполагат към развитие на късни усложнения и налагат доживотно проследяване.

Обгрижването на сърдечно болните деца разчита на високи технологии и е свързано с големи разходи за апаратура, консумативи, инфраструктура, за обучение и специализация на персонала. В Национална кардиологична болница се намира единствената за страната структура по детска кардиология и кардиохирургия, която извършва цялостно обгрижване на децата с ВСМ.

Във връзка със седмицата на ВСМ, клиниката по детска кардиология и отделението по хирургия на ВСМ обявява „Дни на отворени врати“.

На 07 и 08. 02.2019 г. между 09 и 13 часа в Детския кардиологичен консултативен блок ще се извършват безплатни прегледи от детски кардиолози и кардиохирурзи на деца и израснали с ВСМ след предварително записване на тел. 02/9211 330.