Програма за обучение на медицински сестри „Интензивна терапия в детската кардиология“

обучение за студенти и специалисти по здравни грижи в НКБ - детска кардиология

Програма за обучение на медицински сестри „Интензивна терапия в детската кардиология“

курс за обучение на студенти и специалисти по здравни грижи

I. Модул намаляване честотата на въртеболничните инфекции

 1. Правилна хигиена на ръцете – 12.02.2019
 2. Превенция на системните инфекции – 12.03.2019
 3. Превенция на асоциираните с апаратна вентилация инфекции – 23.04.2019
 4. Превенция на уринарните инфекции – 28.05.2019
 5. Превенция на инфекциите на хирургичната рана – 15.10.2019
 6. Програма за орална и дентална хигиена – 05.11.2019

II. Модул основно обучение

 1. Ембриология на сърдечно-съдовата система и фетална циркулация – 19.02.2019
 2. Вродени сърдечни малформации – анатомия и хемодинамика – 19.03.2019
 3. Сърдечни шумове – 07.05.2019
 4. Постоперативни грижи за деца с ВСМ – 01.10.2019
 5. Грижи за новородени с ВСМ – постоперативни проблеми – 22.10.2019
 6. Грижи за възрастни с ВСМ – 12.11.2019
 7. Програма за хранене на деца с ВСМ – 26.11.2019
 8. Система за ранно откриване на животозастрашаващи усложнения – 10.12.2019

III. Модул обучение за напреднали

 1. Спешни ситуации при кардиологично болни деца – 26.02.2019
 2. Следоперативни аритмии – 26.03.2019
 3. Фармакология – инотропни медикаменти в следоперативния период – 14.05.2019
 4. Стратегии за апартна ветилация и аспирация – 08.10.2019
 5. Лечение на болката – 29.10.2019
 6. Бидирекционален Глен – 19.11.2019
 7. Тетралогия на Фало – 03.12.2019
 8. Артериален КГА – интерпретации – 17.12.2019

VI. Модул безопасна периоперативни практика

 1. Отворен стернум след сърдечна хирургия при деца с ВСМ – 05.03.2019
 2. Програма за ранна екстубация – 16.04.2019
 3. Въвеждане на чеклист при сърдечна операция на деца с ВСМ – 21.05.2019

Забележка: датите на отделните занимания могат да бъдат променяни, като промяната ще бъде отразена предварително на определените за това места!

Никаква част от представените материали в програмата за обучение не могат да бъдат възпроизвеждани или предоставяни на трети лица без съгласието на IQIC и Вoston Children’s Hospital.

Програмата ще се провежда в рапортната зала на Клиниката по детска кардиология. Начало: 11:00 часа.

Програмата се състои от четири модула. Във всеки модул има определен брой лекции и практически упражнения.

Лекциите ще се водят от лекари – детски кардиолози, кардиохирурзи, анестезиолози.

Практическтите упражнения ще се водят от обучен по програмата специалист по здравни грижи. Заниманията ще се провеждат веднъж седмично и ще включват лекции с дискусия с продължителност 45 минути, практически занимания с възможност за работа върху манекени и наблюдение на работата в Детското кардиологично интензивно отделение (следоперативна сърдечна реанимация) с продължителност 45 минути.

На преминалите курса ще се издава сертификат след успешно положен тест.

За контакт: тел. 02/921 13 26

д-р Димитър Печилков – pe4ilkov @ gmail.com

м.с Костадинова – katya.dimitranova @ gmail.com

работа върху манекени
работа върху манекени
работа върху манекени
работа върху манекени
работа върху манекени
работа върху манекени