Избор на лекар или екип

Мога ли да заявя избор на лекар/екип?

Пациентът, който желае да направи избор на лекар/екип, трябва да провери (чрез приемния кабинет) дали желаният от него лекар/екип има възможност да го приеме.

Съгласуват се възможностите и при постъпване на пациента в болницата, се попълва заявление по образец.

Заплаща такса в касата, според ценоразписа на МБАЛ „НКБ” ЕАД.

  • Избор на предпочитан медицински екип – 900 лв.
  • Избор на предпочитан лекар – 500 лв.

Работно време на рецепцията – 8:00 – 16:30 от понеделник до петък, тел. (02) 9211 211; 0882 529 267; 0884 883 535