Геотрейдинг АД дари линеарен трансдюсер на Клиниката по детска кардиология

Геотрейдинг АД дари линеарен трансдюсер на Клиниката по детска кардиологияГеотрейдинг АД дари на Клиниката по детска кардиология на Националната кардиологична болница линеарен трансдюсер.

Досега клиниката не разполагаше с подобна прецизна техника, с която да се визуализират и диагностицират възможно най-точно и навреме съдови аномалии при деца.

Линеарният трансдюсер ще съкрати времето за диагностика на най-малките пациенти, което ще помогне за навременното им лечение.

Дарението беше прието от началника на клиниката проф. Анна Кънева. Тя благодари на Геотрейдинг АД за дарителския жест и възможността лекарите да работят със съвременна техника за по-добрата диагностика на децата.

„За нуждата от това оборудване разбрахме от писмо на Асоциацията на родителите на деца с бъбречни заболявания. Като отговорна компания Геотрейдинг АД подкрепи каузата свързана с децата, и затова дари линеарния трансдюсер на Клиниката по детска кардиология“, коментира Красимира Янева – директор „Връзки с обществеността“ в Геотрейдинг АД.