Път на пациента до болницата

път на пациентаПод Път на пациента до болницата се означават всички необходими документи и действия, чрез които се осигуряват консултация или хоспитализация в Националната кардиологична болница.

Какво е необходимо на пациента?

Това зависи дали консултацията или приема е планов или спешен.

Консултация и хоспитализация по спешност

Всички пациенти, нуждаещи се от спешна консултация, независимо дали се представят в болницата сами или са докарани с транспорт от „Спешна помощ“ се насочват към „Кабинета за спешен прием“. Там пациентът се консултира и в зависимост от естеството на болестта се решава дали има необходимост от постъпване в болница или лечението може да се осъществи в домашна обстановка под наблюдението на личния лекар или трябва да бъде насочен към друго лечебно заведение.

  За спешна хоспитализация пациентите се насочват от:

 • личния лекар (направление 3, 3-А или 7)
 • друго лечебно заведение (също с направление)
 • чрез екипите на спешна помощ
 • самостоятелно по избор на пациента

Във всички случаи пациентите се приемат за консултация в кабинета за спешен прием (№ 52). Там дежурният екип преценява доколко е необходимо болнично лечение.

След направената консултация пациентът може да бъде:

 • хоспитализиран в клиника на НКБ
 • да бъде оставен няколко часа в приемния кабинет за наблюдение и изследвания, след което да се направи отново преценка за необходимостта от хоспитализация
 • да бъде насочен към друго лечебно заведение
 • да му се даде дата за нова консултация в болницата
 • да бъде върнат у дома

Планова консултация и хоспитализация (прием)

За планова хоспитализация пациентите се насочват от:

 • личния лекар (направление 3, 3А или 7) след предварително уговорена дата и час за консултацията
 • друго лечебно заведение (специалист от ДКЦ)
 • самостоятелно, по избор на пациента

Какво пациентът трябва да осигури за планираната консултация?

Освен посочените по-горе официални направления, е необходимо да се представят:

 • личната амбулаторна карта
 • всички медицински документи и изследвания от предишни консултации или хоспитализации
 • епикризи и други

Наличието на медицинска документация значително улеснява провеждането на консултацията и процеса на вземане на решение.

Необходимо е предварително записване на дата и час за консултация в кабинетите на диагностично-консултативния блок на тел. 02 9211 211.E-mail: registr@ hearthospital.bg

Това може да направи личния лекар, специалисти от ДКЦ или самия пациент.

Пациентите без предварително записан час рискуват да чакат повече, докато се осъществи консултацията (обикновено на място на неявил се пациент).