Europrevent 2017

Europrevent 2017 europrevent2017

Европейското дружество по кардиология проведе конгрес 6-8 април 2017 г. в Малага, Испания.

Лекари от НКБ участваха в постерната сесия.

ТЕМА: Сърдечносъдов рисков профил на пациент с екстракраниално каротидно атеросклеротично заболяване, подложен на каротидна хирургия / Cardiovascular risk profile of patient with extracranial carotid atherosclerotic disease undergoing carotid surgery.europrevent-poster

Автори на изследването са: проф. д-р Луканова, д-р Николов, проф. Георгиев, д-р Стоянова, проф. д-р Станкев