МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ЗА СЪРДЕЧНА РЕАНИМАЦИЯ

МБАЛ НКБ ЕАД, София търси да назначи

Описание и изисквания:

Медицински сестри за Клиника по следоперативни интензивни грижи след кардиохирургични операции при възрастни.

Предлагаме: Възможна селекция на дежурства.
Възможно заемане на 1/2 щат.
Стартово основно месечно възнаграждение от 1040 лв. и клас прослужено време от 1% за всяка година трудов стаж. Ежемесечно заплащане на положен извънреден труд съобразно правилата в Кодекса на труда. Допълнително материално стимулиране съобразно финансовите показатели и индивидуалния принос.
Ежемесечни ваучери за храна на стойност от 60 лв. и допълнителни ваучери на стойност от 2 лв. за всяко дежурство в рамките на календарния месец.
Годишен платен отпуск съобразно колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“.
Документи: CV по европейски образец
Контакти: тел. 02/8223349; 02/9211575 Секретариат на КССАИЛ