Конкурси за АД „асистент“

Конкурси за АД „асистент“

 

С решение на НС от протокол № 11/13.02.2024 г.

МБАЛ „НКБ“ ЕАД, обявява конкурс за АД „асистент“ брой места 2 (по чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ), в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „кардиология” за нуждите на Клиника по кардиология, срок за подаване на документите 2 месец от публикуването на обявата на сайта на НКБ.

МБАЛ „НКБ“ ЕАД, обявява конкурс за АД „асистент“ брой места 1 (по чл. 68, ал. 1, т.1 от КТ), в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „неврология” за нуждите на Клиника по нервни болести, срок за подаване на документите 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на НКБ.

Документи и справки: София 1309, ул. „Коньовица“ № 65, МБАЛ „НКБ“ ЕАД, технически секретар на НС, тел. 02/92 11 495 от 08:00 до 16:00 ч.