Курсове за следдипломно обучение и ИС на лекари на Клиника по сърдечно-съдова анестезия и интензивно лечение за 2018 г.

ПРОГРАМА НА КУРСОВЕТЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА ЛЕКАРИ 2018 г. НА КССИАЛ

ДОЦ. д-р ЛЮБОМИР БАКАЛИВАНОВ Д.М. тел: 02/ 92 11 575; 02/ 92 11 560

 • цена: 60 лв. на ден
 • тел. за записване: 02/ 92 17 122 – Кристина Станчева

 

 1. СПЕЦИФИКИ НА АНЕСТЕЗИОЛОГИЧНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ ДЕЦА С ВСМ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБЩОХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Ръководител на курса: д-р З. Беров, доц. д-р Любомир Бакаливанов д.м.

Технически отговорник: д-р И. Граматиков

Начало на курса: целогодишно при достатъчен брой курсисти

Продължителност: 5 дни

Брой на курсистите: 1-3

 

 1. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЛАРИНГЕАЛНИТЕ МАСКИ В СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА АНЕСТЕЗИЯ

Ръководител на курса: доц. д-р Любомир Бакаливанов д.м.

Технически отговорник: д-р В. Василева

Начало на курса: целогодишно при достатъчен брой курсисти

Продължителност: 5 дни

Брой на курсистите: 1-3

 

 1. АНЕСТЕЗИЯ ПРИ ИНВАЗИВНИ КАРДИОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА ДЕЦА

Ръководител на курса: д-р Здравко Беров, доц. д-р Любомир Бакаливанов д.м.

Технически отговорник: д-р И. Граматиков

Начало на курса: целогодишно при достатъчен брой курсисти

Продължителност: 5 дни

Брой на курсистите: 1-3

 

 1. ИНВАЗИВНА ОЦЕНКА НА ХЕМОДИНАМИЧНИЯТ ПРОФИЛ ЧРЕЗ ТЕРМОДИЛУЦИОНЕН КАТЕТЪР В БЕЛОДРОБНА АРТЕРИЯ

Ръководител на курса: доц. д-р Любомир Бакаливанов д.м.

Технически отговорник: д-р В. Василева

Начало на курса: целогодишно при достатъчен брой курсисти

Продължителност: 5 дни

Брой на курсистите: 1-3

 

 1. СПЕЦИФИКИ НА КAРДИО-ПУЛМОНАЛНАТА РЕСУСЦИТАЦИЯ  СЛЕД КАРДИОХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Ръководител на курса: доц. д-р Любомир Бакаливанов д.м.

Технически отговорник: д-р К. Исаева

Начало на курса: целогодишно при достатъчен брой курсисти

Продължителност: 5 дни

Брой на курсистите: 1-3

 

 1. „ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНА БЪБРЕЧНОЗАМЕСТИТЕЛНА ТЕРАПИЯ СЛЕД КАРДИОХИРУРГИЧНИ И СЪДОВОХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ“

Ръководител на курса: доц. д-р Л.Бакаливанов д.м.

Техн.отговорници: д-р Б.Тодоров, д-р М. Печев

Начало на курса: целогодишно при наличие на достатъчен брой курсисти.

Брой на курсистите: до 3/трима/

Продължителност: 5 дни

 

 1. „ТЕРАПЕВТИЧНА АФЕРЕЗА В КОМПЛЕКСНАТА ТЕРАПИЯ НА ПОЛИОРГАННАТА НЕДОСТАТЪЧНОСТ В ИНТЕНЗИВНОТО ОТДЕЛЕНИЕ“

Ръководител на курса: доц. д-р Л. Бакаливанов д.м.

Технически отговорници: д-р Б. Тодоров, д-р Карабинов

Начало на курса: целогодишно при достатъчен брой курсисти

Продължителност: 5 дни

Брой на курсистите: 1-3

 

Документи за записване

 • Заявка по образец – ОБРАЗЕЦ-4 – попълва се от лекари, които искат да участват в курс за следдипломна квалификация;
 • Фактура за платен курс